UGUNSDROŠI SEIFI

Ugunsdroši seifi ir pirmā izvēle, kad prioritāte ir ugunsdrošība. Ugunsdrošs seifs ir iespēja novērst ugunsgrēka radītos riskus un nezaudēt to, kas vērtīgs. Aizsardzībai pret uguns postošo spēku “Consumo” piedāvā izvēlēties ugunsdrošus dokumentu seifus, ugunsdrošus dokumentu skapjus un ugunsdrošus failu skapjus. Ugunsdroši seifi ir ļoti pieprasīts produkts tirgū, tādēļ secinājums ir viens - vēlme pasargāt dokumentus, relikvijas, ģimenes atmiņu mantojumu papīra vai digitālā formā un vērtslietas ir likusi meklēt vislabāko risinājumu to uzglabāšanai.

Apzinoties uguns postošo spēku, tā spēju iznīcināt pilnībā vai neatgriezeniski sabojāt to, kas gadās tās ceļā, ir vērts rīkoties proaktīvi un izvēlēties ugunsdrošu seifu. Ugunsdroši seifi ir populāra izvēle kā personīgai lietošanai mājās, tā arī darbavietās. Ugunsdroši seifi tiek izgatavoti no materiāliem, kas spēj izturēt augstu temperatūru, liesmas un pasargāt seifa saturu arī no dzēšanai izmantotā ūdens ietekmes. Ugunsdroši seifi ir konstruēti tā, lai uzturētu stabilu iekšējo temperatūru pat tad, kad tiek ilgstoši pakļauti augstām temperatūrām no ārpuses. Ja pirmā prioritāte ir ugunsdrošība, tad pareizā izvēle ir ugunsdrošs seifs.

Jāņem vērā, ka visi ugunsdroši seifi nav vienāda drošības līmeņa. Seifa drošības līmeņi atšķiras gan pēc garantētās ugunsdrošības pakāpes, gan pretuzlaušanas līmeņa. Šie ir divi būtiski aspekti, pēc kuriem tiek raksturots ugunsdrošs seifs. Ugunsdrošības standarts EN 15569 nosaka seifa ugunsdrošības klasi, kas paredz seifa satura drošu aizsardzību ugunsgrēka gadījumā konkrētu laiku. Temperatūrai sasniedzot 1010°C garantētais drošības laiks var būt 30P, 90P vai 120P, kas apzīmē minūšu skaitu, cik ilgā laikā papīra izstrādājumi būs uguns neskarti. Elektronisko datu nesēju droša uzglabāšana šādos pat apstākļos tiek atzīmēta ar 60DIS un 120DIS, attiecīgi saprotot laiku, cik ilgi tie būs pasargāti no uguns iedarbības. Ugunsdroši seifi, pirmkārt, paredz satura aizsardzību ugunsgrēka gadījumā, otrkārt, tie nodrošina satura drošu uzglabāšana.

Vēl viens no aizsardzības mehānismiem pret nesankcionētu piekļuvi seifam ir sertificētas slēdzenes izmantošana. Ugunsdrošs seifs var tikt aprīkots ar mehānisko, elektronisko vai biometrisko slēdzeni. Papildinošs drošības aspekts ir korekts seifa novietojums, kā to paredzējis ražotājs. Visbiežāk ražotāja vadlīnijas paredz, ka ugunsdroši seifi ir stiprināmi grīdā.

Nianses, kas ietekmē seifa ugunsdrošības un aizsardzības līmeni, ir atkarīgas no seifa konstrukcijas, izmantotajiem materiāliem un seifa paredzētā lietojuma. Ļoti būtiski ir ievērot ražotāja lietošanas un uzstādīšanas norādījumus, lai ugunsdrošs seifs kalpotu atbilstoši un sniegtu iespējami labāko aizsardzību ugunsgrēka gadījumā.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, jāsecina, ka ir svarīgi izvēlēties individuālajām vajadzībām atbilstošu ugunsdrošu seifu, vienlaikus ievērojot ražotāja paredzētās vadlīnijas. “Consumo” konsultanti sniedz konsultācijas, lai ikviens klients iegūtu savā īpašumā atbilstošu ugunsdrošo seifu. Mēs atbildēsim uz jautājumiem par seifa izmēriem, ugunsdrošības klasi, drošības klasi, uzstādīšanu un ekspluatāciju, tādējādi ugunsdrošs seifs būs ieguldījums drošai nākotnei.